Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki Konsulatu Sclavinii podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę, w tym sprawuje opiekę nad główną uczelnią Konsulatu – Akademią Sclavińską im. Stanisława Gertalda, a także opracowuje materiały edukacyjne o Konsulacie Sclavinii.

Ministerstwo zajmuje budynek po dawnej Bibliotece Eldoarckiej, w której przechowywane były zabytki piśmiennictwa sclavińskiego i arcydzieła literatury narodowej. W związku ze zwiększeniem się objętości zbiorów w czasie działalności Biblioteki podjęto decyzję o zaprojektowaniu nowej w ramach budowanego w latach 2015 – 2017 kampusu akademickiego i przeniesieniu księgozbioru do największej w Księstwie biblioteki. Budynek przez wiele miesięcy nie był użytkowany, bezskutecznie poszukiwano możliwości zagospodarowania gmachu. W maju 2018 r. w związku z reorganizacją administracji rządowej podjęto decyzję o przekazaniu na potrzeby resortu budynku dawnej Biblioteki.

W gmachu Ministerstwa znajduje się również Skarbiec Dzieł Ostatecznych, w którym przechowywany jest pierwszy zapis Depeszy eldorackiej.

Poczet Ministrów:

  • prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński