Konsul i Rząd Sclavinii

Konsul

Konsul jest najwyższym przedstawicielem i namiestnikiem Sclavinii w rozumieniu prawa sarmackiego. Do Konsula należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej. W przeszłości organ dwuosobowy, powstały w wyniku społecznego narodowego zapotrzebowania na kult jednostki. Sclavinia przez lata pozostawała prawdopodobnie jedynym autorytaryzmem, gdzie wspomniany kult obejmował dwie osoby. Po restauracji konsulatu w maju 2016 roku z dwóch Konsulów pozostał jeden, Helwetyk Romański. Oto poczet.

 

Rząd

Zgodnie z Dekretem Konsula z mocą ustawy o Rządzie Konsulatu Sclavinii w skład Rządu wchodzą Minister Administracji, Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Informacji, Minister Kultury, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Edukacji i Nauki (w przypadku sprawowania więcej niż jednego urzędu ministra przez tę samą osobę nazwę urzędu zmienia się odpowiednio). Rząd jest organem władzy wykonawczej, a jego głównym zadaniem jest wspieranie działalności Konsula w zarządzaniu samorządem.