Władze naczelne

Senat

Senat jest parlamentem Konsulatu Sclavinii, uchwala prawo i sprawuje nadzór nad władzą wykonawczą (Konsul i Rząd). Wcześniej nosił nazwy Izby Obywatelskiej, Kapituły, Konsystorza Generalnego i Rady, a tworzony był przez wszystkich zainteresowanych obywateli sarmackich, aktywnych na forum prowincji oraz posiadających grunty na jej terytorium. Kapituła wybierała Konsula, który jednocześnie stał na jej czele (poczet przewodniczących). Obecny Senat składa się z trzech senatorów, wybieranych na dwumiesięczną kadencję w wyborach powszechnych. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybierany przez Senat z jego grona. Oto poczet Marszałków Senatu.

 

PRZYWÓDCA

Relikwie PRZYWÓDCY są otaczane kultem. PRZYWÓDCA był także gwarantem ciągłości władzy publicznej, symbolem jedności Konsulatu Sclavinii oraz źródłem jego zaszczytów. Urząd ten sprawuje po wsze czasy Młynek Kawowy, który o swoim urzędzie lubił myśleć, że był pierwszy po Królu. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, ze stanowiska nie zdobył w wyniku krwawej rozprawy z konkurentami, a po prostu we właściwym miejscu i czasie dodając odpowiedni tytuł do sygnaturki.