Władze naczelne

Konsul

Konsul jest najwyższym przedstawicielem i namiestnikiem Sclavinii w rozumieniu prawa sarmackiego. Do Konsula należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej. W przeszłości organ dwuosobowy, powstały w wyniku społecznego narodowego zapotrzebowania na kult jednostki. Sclavinia przez lata pozostawała prawdopodobnie jedynym autorytaryzmem, gdzie wspomniany kult obejmował dwie osoby. Po restauracji konsulatu w maju 2016 roku z dwóch Konsulów pozostał jeden, Helwetyk Romański. Oto poczet.

Rada

Rada jest parlamentem Konsulatu Sclavinii. Wcześniej nosiła nazwy Izby Obywatelskiej, Kapituły oraz Konsystorza Generalnego. Tworzą ją wszyscy zainteresowani obywatele sarmaccy, aktywni na forum prowincji oraz posiadający grunty na jej terytorium. Kapituła wybiera Konsula. Na czele Kapituły stoi Konsul. W przeszłości na jej czele stał odrębny funkcjonariusz. Oto poczet przewodniczących.

PRZYWÓDCA

Relikwie PRZYWÓDCY są otaczane kultem. PRZYWÓDCA był także gwarantem ciągłości władzy publicznej, symbolem jedności Konsulatu Sclavinii oraz źródłem jego zaszczytów. Urząd ten sprawuje po wsze czasy Młynek Kawowy, który o swoim urzędzie lubił myśleć, że był pierwszy po Królu. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, ze stanowiska nie zdobył w wyniku krwawej rozprawy z konkurentami, a po prostu we właściwym miejscu i czasie dodając odpowiedni tytuł do sygnaturki.