Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
System Ewidencji Gruntów
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena
Statystyki emisji dla ostatnich 24 godzinStatystyki zasobów

  Aktualny poziom emisji smogu: 0 j. (0%).

  Smog jest generowany lub zmniejszany w zależności od tego, kto porusza się na mapie. W sekcji „Profil i pensja” możesz wybrać swoją postawę — betonową, ekologiczną lub neutralną. Każdy ruch osoby o postawie betonowej generuje jedną jednostkę smogu. Każdy ruch osoby o postawie ekologicznej redukuje jedną jednostkę smogu. Ruch osoby o postawie neutralnej nie wpływa na poziom smogu w mieście.

  Carnuntum: . Eldorat: .
  Jastrzębiec: . Nowy Kotwicz: .


  Ostatnia aktywność w Systemie Ewidencji Gruntów
  System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.