Konsulat SclaviniiKsięstwo Sarmacji
System Ewidencji Gruntów
| Eldorat | Rada | Forum | Obecni! | Wniosek o grunt | Profil i pensja | Mapa | Statystyki | Ocena | Mennica | 3970 d.s.

Strona dostępna po zalogowaniu.

System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.