Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
System Ewidencji Gruntów
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena
Obywatele sarmaccy zamieszkali w SclaviniiForumAktywność30 dni
1Piotr III Łukasz Piotr III Łukasz+0
Marek von Thorn-Chojnacki Brak obywatelstwa sclavińskiego+0
2Ludwik Tomović Ludwik Tomović+0
3Marceli z Ossolińskich Bordoński Marceli+0
4Andronik Andronik+0
5Guedes de Lima Guedes de Lima0
6Rihanna Aureliuš-Sedrovski Rihanna0
7Roland Heach-Romański Roland0
8Piotr vel Bocian Bocian0

Obywatele wpisani do rejestru obywateli sclavińskich zamieszkali poza terytorium Konsulatu Sclavinii: Natan Korczyński Mustafa Owski

System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.