Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
System Ewidencji Gruntów
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena
Obywatele sarmaccy zamieszkali w SclaviniiForumAktywność30 dni
1Piotr vel Bocian Bocian+6
Krzysztof von Thorn-Macak Brak obywatelstwa sclavińskiego0
2Guedes de Lima Guedes de Lima1
3Rihanna Aureliuš-Sedrovski Rihanna0
4Ludwik Tomović Ludwik Tomović1
Niegosław Sarewicz Brak obywatelstwa sclavińskiego0
5Marceli z Ossolińskich Bordoński Marceli0
Franz Langer Brak obywatelstwa sclavińskiego0
6Andronik Andronik0

Obywatele wpisani do rejestru obywateli sclavińskich zamieszkali poza terytorium Konsulatu Sclavinii: Natan Korczyński Mustafa Owski Piotr III Łukasz Roland Heach-Romański

System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.