Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Książęce Miasto Grodzisk
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena
A32
A33
A34

Ulica Przyjaźni Sarmacko-Tropicańskiej

A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A81
A82
A83

Ulica Przyjaźni Sarmacko-Tropicańskiej

A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A97
B33
B34
B35

Ulica Przyjaźni Sarmacko-Tropicańskiej

B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B82
B83
B84

Ulica Przyjaźni Sarmacko-Tropicańskiej

B85
B86
B87
B88
B89
B90
B91
B92
B93
B94
B95
B96
B97
C34
C35
C36

Ulica Przyjaźni Sarmacko-Tropicańskiej

C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C82
C83
C84
C85

Ulica Przyjaźni Sarmacko-Tropicańskiej

C86
C87
C88
C89
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
D33
D34
D35
D36
D37

Plac Portowy

D38

Plac Portowy

D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D50
D51
D52
D53
D54
D79
D80
D81
D82
D83
D84
D85

Plac Portowy

D87

Plac Portowy

D88
D89
D90
D91
D92
D93
D94
D95

Plac Lotników

D96
D97
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37

Plac Portowy

E38

Plac Portowy

E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46

Plac Lotników

Plac Lotników

E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60
F61
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79

Stary Port

F81
F82
F83
F84
F85
F86
F87
F88
F89
F90
F91
F92
F93
F94
F95
F96
F97
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09

Plac Miryjski

G10

Aleja Miryjska

G11
G12
G13
G14
G17
G24
G25
G26
G27
G28
G29
G30
G31
G32
G33
G34
G35
G36
G37
G38
G39
G40
G41
G42
G43
G44
G45
G46
G47
G48
G49
G50
G51
G52
G53
G54
G55
G56
G57
G58
G59

Aleja Miryjska

G60

Aleja Miryjska

G61
G62

Ulica Kapitańska

G63
G64
G65
G66

Ulica Piracki Zaułek

G67
G68
G69
G73
G74
G75
G76
G77
G78
G79
G80
G81
G82
G83
G84
G85
G86
G87
G88
G89
G90
G91
G92
G93
G94
G95
G96
G97
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12

Aleja Miryjska

H13

Ulica Kapitańska

H14
H15
H16
H17

Ulica Piracki Zaułek

H18
H19
H20
H21
H22
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54

Osiedle Morskie

H56
H57
H58
H59
H60
H61

Aleja Miryjska

H62

Aleja Miryjska

H63

Aleja Miryjska

H64

Aleja Miryjska

H65

Aleja Miryjska

H66

Aleja Miryjska

H67

Aleja Miryjska

H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H77
H78
H79
H80
H81
H82
H83
H84
H85
H86
H87
H88
H89

Most Świętych Piotra i Pawła

H90
H94
H95
H96
H97
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
I11
I12

Ulica Kapitańska

I17

Ulica Szpitalna

I18
I19
I20
I21

Plac Partyzantów

Plac Partyzantów

I25
I26
I27
I28
I29
I30
I31
I32
I33
I34
I35
I36
I37
I38
I39
I41

Most Świętych Piotra i Pawła

I43
I44
I46
I47
I48
I50
I51
I52
I53
I54
I55
I56
I57
I58
I59

Ulica Kapitańska

I60

Ulica Kapitańska

I65

Ulica Szpitalna

I66
I67
I68
I69
I70

Plac Partyzantów

I71
I74
I75
I76
I77
I78
I79
I80
I81
I82
I83
I84
I85
I86
I87

Most św. Piotra i Pawła

I90
I91
I92
I93
I95
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09

Ulica Kapitańska

J10

Ulica Kapitańska

J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17

Ulica Szpitalna

J18
J19
J20
J21

Ulica Powagi

J22
J23
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
J37
J38
J40
J41
J42
J43
J44
J45
J46
J48
J49
J50
J51
J52
J53
J54
J55
J56

Ulica Kapitańska

J57

Ulica Kapitańska

J58
J59
J60
J61
J62
J63
J64
J65

Ulica Szpitalna

J66
J67
J68
J69
J70

Ulica Powagi

J71
J72
J75
J76
J77
J78
J79
J80
J81
J82
J83
J84
J85
J86
J88
J89
J90
J91
J92
J93
J94
J95
J96
J97
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07

Ulica Kapitańska

K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17

Ulica Szpitalna

K18
K19
K20
K21

Ulica Powagi

K22
K23
K24
K30

Most Kasztelański

K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53
K54
K55

Ulica Kapitańska

K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64
K65

Ulica Szpitalna

K66
K67
K68
K69
K70

Ulica Powagi

K71
K72
K73
K79

Most Kasztelański

K84

Most Szczytnicki

K87
K88
K89
K90
K91
K92
K93
K94
K95
K96
K97
L01
L02
L03
L04
L05
L06

Ulica Kapitańska

L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17

Ulica Szpitalna

L18
L19
L20
L21

Ulica Powagi

L22
L23
L24
L25
L27
L28
L29

Stare Miasto

L32
L35

Most Szczytnicki

L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46

Plac Konstytucji

L47
L48
L49
L50
L51
L52
L53
L54

Ulica Kapitańska

L55
L56
L57
L58
L59
L60
L61
L62
L63
L64
L65
L66
L67
L68
L69
L70

Ulica Powagi

L71
L72
L73
L74
L76
L77
L78

Aleja Poselska

L79

Ulica Świętokrzyska

L80

Ulica Świętokrzyska

L81
L83

Aleja Senatorska

L88
L89
L90
L91
L92
L93

Plac Konstytucji

L95

Plac Konstytucji

L96
L97
M01
M02
M03
M04

Ulica Kapitańska

M05

Ulica Kapitańska

M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22

Ulica Powagi

M23
M24
M25
M26

Most Solidarności

M27

Most Solidarności

M28

Aleja Poselska

M29

Aleja Poselska

M32

Ulica Świętokrzyska

M34

Aleja Senatorska

M37
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46

Plac Konstytucji

M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M54
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65
M66
M67
M68
M69
M70
M71

Ulica Powagi

M72
M73
M74

Aleja Poselska

M76
M79
M81

Ulica Świętokrzyska

M82

Aleja Senatorska

M84

Rynek

M85
M86
M89
M90
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22

Ulica Powagi

N23
N24

Aleja Poselska

N25

Aleja Poselska

N26

Grodzisk Centralny

N35

Rynek

N36

Rynek

N37
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N53
N54
N55
N56
N57
N58
N59
N60
N61
N62
N63
N64
N65
N66
N67
N68
N69
N70
N71

Plac Przemysłowców

Plac Przemysłowców

N73
N74
N75
N76
N77
N78
N79
N80
N84
N88
N89
N90
N91
N92
N93
N94
N95
N96
N97
O01
O04
O05
O06
O07
O08
O09
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23

Plac Przemysłowców

O24

Plac Przemysłowców

O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O36
O37
O40
O41
O42
O43
O44
O45
O46
O47
O48
O49
O52
O53
O54
O55
O56
O57
O58
O59
O60
O61
O62
O63
O64
O65
O66

Ulica Podgórna

O67
O68
O69
O70
O71
O72
O73
O74
O75
O76
O77
O78
O79
O80
O81

Aleja Senatorska

O82
O83
O88
O89
O90

Plac Namiestnikowski

O91

Plac Namiestnikowski

O94
O95
O96
O97
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

Ulica Podgórna

P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32

Aleja Senatorska

P33
P34
P35
P36
P37
P40
P41

Plac Namiestnikowski

P42

Plac Namiestnikowski

Plac Namiestnikowski

P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67

Ulica Podgórna

P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80

Aleja Senatorska

P81
P82
P83
P84
P85
P86
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19

Ulica Podgórna

Magazyn Centralny

Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30

Plac Węglarzy

Plac Węglarzy

Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q40
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q67
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q76
Q77
Q78
Q79

Plac Węglarzy

Q80

Plac Węglarzy

Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R91
R95
R96
R97
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
S85
S86
S87
S88
S89
S90
S91
S92
S93
S96
S97
System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.