Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena
A01
A02
A03
A04
A05

Aleja Zerystów

A06
A07
A08

Ulica Żebraka

A09
A10
A14
A15
A16
A17
A18

Ulica Hetmańska

A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26

Ulica Nadzwyczajnego Zgromadzenia

A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43

Ulica Krucza

A44
A45

Aleja Obcokrajowców

A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54

Aleja Zerystów

A55
A56
A57

Ulica Żebraka

A58
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67

Ulica Hetmańska

A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74

Ulica Nadzwyczajnego Zgromadzenia

A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90

Ulica Krucza

A91

Ulica Krucza

A92
A93
A94

Aleja Obcokrajowców

A95
A96
A97
B01
B02

Ulica Poddębicka

B03

Ulica Poddębicka

B04

Ulica Poddębicka

Aleja Zerystów

B06
B07

Ulica Trilandzka

B08
B09

Ulica Żebraka

B10

Most Ostatecznej Krucjaty

B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

Ulica Hetmańska

B21
B22
B23
B24
B25

Ulica Nadzwyczajnego Zgromadzenia

B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40

Ulica Krucza

B41

Ulica Krucza

B42
B43
B44
B45
B46

Aleja Obcokrajowców

B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53

Aleja Zerystów

B54
B55

Ulica Trilandzka

B56
B59

Most Ostatecznej Krucjaty

B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B70
B71
B72
B73
B74

Ulica Nadzwyczajnego Zgromadzenia

B75
B76
B77
B78
B79
B80
B82
B83
B84
B85
B86
B87
B88

Ulica Krucza

B89
B90
B91
B92
B93
B94
B95

Aleja Obcokrajowców

B96
B97
C01
C02
C03
C04
C05

Aleja Zerystów

C06
C07

Ulica Trilandzka

C10
C11

Aleja Ostatecznej Krucjaty

C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

Ulica Hetmańska

C20
C21
C22
C23
C24
C25

Ulica Nadzwyczajnego Zgromadzenia

C26
C27
C28
C29
C30
C31

Ulica Musztardowa

C32

Ulica Musztardowa

Ulica Musztardowa

C34

Ulica Musztardowa

C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47

Aleja Obcokrajowców

C48
C49
C50
C51
C52
C53

Aleja Zerystów

C54
C55
C56

Ulica Trilandzka

C59
C60

Aleja Ostatecznej Krucjaty

C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68

Ulica Hetmańska

C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C89
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96

Aleja Obcokrajowców

C97
D01
D03
D04

Aleja Zerystów

D05
D06
D07
D08

Most Waffen-OK

D10
D11
D12

Aleja Ostatecznej Krucjaty

D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20

Ulica Hetmańska

D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28

Aleja Zasłużonych

D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D45

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D46

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D47

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D49

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D50

Ulica Wilcza

D51

Ulica Wilcza

D52

Ulica Wilcza

D53
D54
D55
D57

Most Waffen-OK

D59
D60
D61

Aleja Ostatecznej Krucjaty

D62
D63
D64
D65
D66
D67
D68
D69

Ulica Hetmańska

D70
D71
D72
D73
D74
D75
D76

Aleja Zasłużonych

D77
D78
D79
D80
D81

Plac Wielu Narodów

D82

Plac Wielu Narodów

D83
D84
D85
D86
D87
D88
D89
D90

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D91

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D92

Aleja Anonimowego Monarchofaszysty

D93
D94
D95
D96
D97
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E09

Most Waffen-OK

E10
E11
E12
E13

Aleja Ostatecznej Krucjaty

E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Ulica Hetmańska

E22
E23
E24
E25
E26
E27

Aleja Zasłużonych

E31
E32

Plac Wielu Narodów

E33
E34

Plac Wielu Narodów

E35
E36

Prospekt Avrila diuka von Levengothona

E37

Prospekt Avrila diuka von Levengothona

E38

Prospekt Avrila diuka von Levengothona

E39

Prospekt Avrila diuka von Levengothona

E40

Prospekt Avrila diuka von Levengothona

E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E58
E59
E60
E61
E62

Aleja Ostatecznej Krucjaty

E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69

Ulica Hetmańska

E70
E71
E72
E73
E74
E75

Aleja Zasłużonych

E76
E77
E78
E80

Plac Wielu Narodów

E81
E82
E83

Plac Wielu Narodów

E84

Prospekt Avrila diuka von Levengothona

E85
E86
E87
E90
E91
E93
E94
E95
E96
E97
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21

Ulica Hetmańska

F22
F23
F24
F25
F26

Aleja Zasłużonych

F27
F28
F29
F30
F31
F32

Plac Wielu Narodów

Plac Wielu Narodów

F34

Plac Wielu Narodów

F35
F36
F37
F38

Ulica Naukowa

F42
F43

Aleja Andreasa Ackermanna

F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F59
F60
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69

Ulica Hetmańska

F70
F71
F72
F73
F74

Aleja Zasłużonych

F75
F76
F77
F78
F79

Ulica Nieznanego Secesjonisty

F80

Plac Wielu Narodów

F81
F82
F83

Plac Wielu Narodów

F84
F85
F86
F87

Ulica Naukowa

F90
F91
F92

Aleja Andreasa Ackermanna

F93
F94
F95
F96
F97
G01
G02
G03
G04

Ulica Senatorska

G05
G06
G07
G08
G10
G11
G12
G13
G14
G15

Ulica Miłośników Kukulicy

G16

Ulica Miłośników Kukulicy

G17

Ulica Miłośników Kukulicy

G18
G19
G20
G21

Ulica Hetmańska

G22
G23
G24

Aleja Zasłużonych

G25

Aleja Zasłużonych

G26
G27
G28
G29

Ulica Nieznanego Secesjonisty

G30

Ulica Nieznanego Secesjonisty

G32

Plac Wielu Narodów

G33
G34

Plac Wielu Narodów

G35
G36
G37
G38
G39

Ulica Naukowa

G40

Ulica Naukowa

G41
G42
G43
G44

Aleja Andreasa Ackermanna

G45
G46
G47
G48
G49
G50
G51
G52
G53

Ulica Senatorska

G54
G55
G56
G59
G60
G61
G62
G63
G64

Ulica Miłośników Kukulicy

G65
G66
G67
G68
G69

Ulica Hetmańska

G70
G71
G72

Aleja Zasłużonych

G73
G74
G75

Plac Złoty

G76

Plac Złoty

G77

Ulica Nieznanego Secesjonisty

G78
G79
G80
G81

Plac Wielu Narodów

G82

Plac Wielu Narodów

G83
G84
G85
G86

Plac Retorsji

G87
G88
G89
G90
G91
G92
G93

Aleja Andreasa Ackermanna

G94
G95
G96
G97
H01
H02
H03
H04
H05

Ulica Senatorska

H06
H07
H08
H10
H11
H12
H13
H14
H15

Ulica Miłośników Kukulicy

H16
H17
H18
H19
H20
H21

Ulica Hetmańska

H22
H23

Ulica Feliksa Stojałowskiego

H24
H25

Plac Złoty

H26

Plac Złoty

H27
H28

Plac Złoty

H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37

Plac Retorsji

H38

Plac Retorsji

H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45

Aleja Andreasa Ackermanna

H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54

Ulica Senatorska

H55

Ulica Senatorska

H56
H59
H60
H61
H62
H63
H64

Ulica Miłośników Kukulicy

H65
H66

Ulica Sclavińskiej Myśli Legislacyjnej

H67

Ulica Sclavińskiej Myśli Legislacyjnej

H68

Ulica Sclavińskiej Myśli Legislacyjnej

H69

Ulica Sclavińskiej Myśli Legislacyjnej

H70

Ulica Feliksa Stojałowskiego

H71

Ulica Feliksa Stojałowskiego

H73

Plac Złoty

H74
H75
H76

Plac Złoty

H77
H78
H79
H80
H81
H82
H83
H84

Ulica Represji

H85

Ulica Represji

H86

Ulica Opcji Nuklearnej

H87
H88

Ulica Spekulantów Znaczkowych

H91

Ulica FAN Shepherds

H92

Ulica FAN Shepherds

H93

Ulica FAN Shepherds

H94

Aleja Andreasa Ackermanna

H95
H96
H97
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07

Ulica Senatorska

I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16

Ulica Wolności

I17

Ulica Sclavińskiej Myśli Legislacyjnej

I18
I19
I20
I21

Ulica Muzyczna

I22
I23
I25

Plac Złoty

I26

Plac Złoty

I27

Plac Złoty

I28

Plac Aarona Rozmana

I30
I31
I32

Plac Zielny

I33

Plac Zielny

I34

Ulica Represji

I35

Ulica Represji

I36
I37
I38

Ulica Opcji Nuklearnej

I39
I40

Ulica Spekulantów Znaczkowych

Eldorat Centralny

I42

Ulica Grodziska

I43
I44
I45
I46

Ulica Końca Wieku

I47

Ulica Gwardyjska

I48

Ulica Gwardyjska

I49

Ulica Gwardyjska

I50
I51
I52
I53
I54
I55
I56

Most Trzynastolecia

I57

Most Trzynastolecia

I58
I59
I60
I61
I62
I63
I64

Ulica Wolności

I65
I66
I67
I68

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

I69

Ulica Muzyczna

I70
I72
I73

Aleja Karoliny diuczessy von Lichtenstein

I75

Plac Aarona Rozmana

Plac Aarona Rozmana

I78

Plac Aarona Rozmana

I80

Plac Zielny

I81
I82

Plac Zielny

I83
I84
I85
I86

Ulica Opcji Nuklearnej

I87
I88

Ulica Spekulantów Znaczkowych

I89
I90
I91

Plac Awangardy

I92

Plac Awangardy

I93

Ulica Końca Wieku

I94

Ulica Końca Wieku

I95
I96
I97
J01
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J16

Ulica Wolności

J17
J18
J19

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

J20
J21

Ulica Muzyczna

J24

Aleja Karoliny diuczessy von Lichtenstein

J26

Ulica Autorytetu

J27

Plac Aarona Rozmana

J30

Plac Aarona Rozmana

J31

Plac Zielny

J32
J33

Plac Zielny

J34

Ulica Hassa i Jaskoviakusa

J35

Ulica Hassa i Jaskoviakusa

J36

Ulica Hassa i Jaskoviakusa

J37

Ulica Hassa i Jaskoviakusa

J38

Ulica Hassa i Jaskoviakusa

J39

Ulica Spekulantów Znaczkowych

J40
J41

Ulica Handlowa

J42

Plac Awangardy

J43

Plac Awangardy

J44
J45
J46
J47
J48
J49
J50

Ulica Kadry Wielonarodowej

J52

Ulica Kadry Wielonarodowej

J53

Ulica Kadry Wielonarodowej

J54

Ulica Kadry Wielonarodowej

J57
J58
J59
J60
J61
J62
J63
J64

Ulica Wolności

J65
J66
J67

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

J68
J69
J70
J71

Ulica Bankowa

J72

Aleja Karoliny diuczessy von Lichtenstein

J73
J74

Ulica Autorytetu

J76

Plac Aarona Rozmana

J77

Plac Aarona Rozmana

J78

Plac Aarona Rozmana

J79

Plac Zielny

J80
J81

Plac Zielny

J82
J83
J84
J85
J86
J87

Ulica Handlowa

J88

Ulica Handlowa

J89

Ulica Handlowa

J90
J91
J92
J93
J94
J95
J96
J97
K01

Ulica Koniec Świata

K02
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
K15

Ulica Wolności

K16
K17
K18
K19

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

K20
K21

Ulica Rzemieślnicza

K22
K23

Aleja Karoliny diuczessy von Lichtenstein

K24
K25

Ulica Pamięci Alchemików

K26
K27

Ulica Cieśli

K28

Ulica Obrońców Pogranicza

K29

Ulica Obrońców Pogranicza

K30
K31

Plac Zielny

K32

Plac Zielny

K35
K36
K37
K38

Ulica Kupiecka

K39
K40
K41

Ulica Teatralna

K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63

Ulica Wolności

K64

Aleja Nowokotwicka

K65

Aleja Nowokotwicka

K66

Aleja Nowokotwicka

K67

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

K68
K69

Ulica Rzemieślnicza

K70
K71

Aleja Karoliny diuczessy von Lichtenstein

K72
K73

Ulica Cechowa

K74

Ulica Pamięci Alchemików

K75

Ulica Cieśli

K77

Ulica Obrońców Pogranicza

K79
K80
K81
K82
K83
K84
K85
K86

Ulica Kupiecka

K87
K88
K89
K90

Ulica Teatralna

K91
K92
K93
K94
K95
K96
K97
L03
L04
L05

Most Bartosza hr. von Thorn-Mackiewicza

L06

Most Bartosza hr. von Thorn-Mackiewicza

L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
L14

Ulica Wolności

L15
L16
L17
L18
L19

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

L20
L21

Stary Rynek

L22

Stary Rynek

L23
L24

Ulica Cechowa

L25
L26

Ulica Pamięci Alchemików

L27
L28
L29
L30

Plac Przemocy Stosowanej

L31

Plac Przemocy Stosowanej

L32

Ulica Żelazna

L33

Ulica Żelazna

L34

Ulica Żelazna

L35
L36
L37
L38

Ulica Kupiecka

L39
L40
L41
L42

Ulica Teatralna

L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49
L55

Ulica Palmowa

L56

Ulica Palmowa

L57

Ulica Palmowa

L58

Ulica Palmowa

L59
L60
L61
L63

Aleja Obrońców Stoyalii

L64
L65
L66
L67

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

L68
L69

Stary Rynek

L71

Stary Rynek

L72

Ulica Cechowa

L73
L74
L75

Ulica Pamięci Alchemików

L76

Ulica Pamięci Alchemików

L77
L78

Plac Przemocy Stosowanej

L79

Plac Przemocy Stosowanej

L80
L81
L82
L83

Ulica Żelazna

L84

Ulica Żelazna

L85

Ulica Żelazna

Magazyn Centralny

L87

Ulica Hutnicza

L88

Ulica Hutnicza

L89

Ulica Hutnicza

L90

Ulica Hutnicza

L91

Ulica Metalurgiczna

L92

Ulica Metalurgiczna

L93

Ulica Metalurgiczna

L94

Ulica Metalurgiczna

L95

Ulica Węglowa

L96
L97
M08
M09
M10

Ulica Palmowa

M11
M15

Aleja Obrońców Stoyalii

M16
M17
M18
M19

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

M20

Stary Rynek

M22

Stary Rynek

M23
M24
M25
M26
M27
M28

Ulica Szkutników

M29

Ulica Szkutników

M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37

Ulica Kupiecka

M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47

Ulica Węglowa

M48

Ulica Węglowa

M49
M60

Ulica Stanisława Gertalda

M61

Ulica Stanisława Gertalda

M62

Ulica Stanisława Gertalda

M64

Aleja Obrońców Stoyalii

M65
M66
M67

Aleja JKM Tomasza Iwona Hugona

M68
M69
M71
M73

Ulica Ekspedycyjna

M74

Ulica Ekspedycyjna

M75

Ulica Ekspedycyjna

M76

Ulica Ekspedycyjna

M77
M78

Ulica Świętego Polikarpa

M79

Ulica Świętego Polikarpa

M80

Ulica Świętego Polikarpa

M81

Ulica Świętego Polikarpa

M82

Ulica Zbrojeniowa

M83

Ulica Zbrojeniowa

M84

Ulica Zbrojeniowa

M85

Ulica Zbrojeniowa

M86
M87
M92
M93
M94
M95
M96
M97

Ulica Węglowa

N14

Ulica Stanisława Gertalda

N15

Ulica Stanisława Gertalda

N16

Bulwar Białego Jednorożca

N17

Bulwar Białego Jednorożca

N18

Bulwar Białego Jednorożca

N19

Bulwar Białego Jednorożca

N20

Bulwar Białego Jednorożca

N21

Bulwar Białego Jednorożca

N22

Bulwar Białego Jednorożca

N23

Bulwar Białego Jednorożca

N24

Bulwar Białego Jednorożca

N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N45
N46
N47
N48
N49
N83
N84
N85
N86
N87
N91
N92
N94
N95
N96
N97
O39
O40
O41
O46
O47
O48
O49
O90
O91
O92
O95
O96
P44
P47
P48
P93
P96
P97
Q47
Q48
Q49
Q96
Q97
R48
R49
R97
S49
System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.