Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Trizopolitańska Przystań

Dawna siedziba Eldorackiego Kółka Ekologów „Ujście Eldy”

ul. Musztardowa 2/8 (Trizondalskie Elizja)
Grunt prowincjonalny
ELD-B81
Tutaj narodził się<br><b>EWARYST KOLOG</b>,<br>założyciel Eldorackiego<br>Kółka Ekologów, oraz<br>działała <b>KAROLINA</b> <span style="font-variant: small-caps;">dssa</span><br><b>VON LICHTENSTEIN</b>


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.