Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Państwowo-Narodowy Zakład Oświecenia Pu…

Bulwar Białego Jednorożca 12
Grunt prowincjonalny
ELD-M72
Ten budynek był<br>siedzibą <b>PAŃSTWOWO-NARODOWEGO<br>ZAKŁADU OŚWIECENIA PUBLICZNEGO</b>, gdzie pobierał nauki młody<br>Odolan Zwitariusz


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.