Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Centrum Rozwoju i Produkcji Herbicydów

pl. Zielny 7
Grunt prowincjonalny
ELD-K34
Tu działało<br><b>CENTRUM ROZWOJU<br>I PRODUKCJI<br>HERBICYDÓW</b> — zakład produkujący głównie na potrzeby bojówek antyekologicznych


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.