Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Fabryka Smogu i Zanieczyszczeń

pl. Zielny 7
Grunt prowincjonalny
ELD-K33
W tym <br>budynku działała<br><b>FABRYKA SMOGU I ZANIECZYSZCZEŃ</b> — pierwszy na świecie<br>zakład przemysłowy produkujący wyłącznie odpady


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.