Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Biblioteka Konsularna

Dawna siedziba Izby Obywatelskiej, Kapituły i Konsystorza Generalnego

http://sclavinia.sarmacja.org/instytucje/biblioteka-konsularna/

ul. Feliksa Stojałowskiego 5 (Pałac Michała Stoyałowskiego)
Grunt prowincjonalny
ELD-H72
W tym budynku<br>miały siedzibę<br><b>PARLAMENTY PROWINCJONALNE</b> —<br>Izba Obywatelska,<br>Kapituła i Konsystorz Generalny


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.