Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Siedziba P<small>RZYWÓDCY</sma…

pl. Złoty 9 (Pałac Emila Potockiego)
Grunt prowincjonalny
ELD-I74
W tym budynku<br> rezydował<br> <b>PRZYWÓDCA</b><br> Konsulatu Sclavinii<br>


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.