Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Trybunał Koronny

http://fc.sarmacja.org/viewforum.php?f=62

ul. Artyleryjska 11 (Budynek Sądu Sclavinii)
Grunt użytkowany przez Koronę
ELD-G31
W tym budynku<br> ma siedzibę<br> <b>TRYBUNAŁ KORONNY</b><br> — organ wymiaru<br> sprawiedliwości<br> Księstwa Sarmacji


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.