Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
Miasto Stołeczne Eldorat
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena

Pomnik Odolana Zwitariusza

Skwer Odolana Zwitariusza
Grunt prowincjonalny
ELD-B68
Tutaj stoi pomnik<br> <b>ODOLANA ZWITARIUSZA</b><br> bohatera narodowego<br> Konsulatu Sclavinii


System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.