Konsulat SclaviniiKsięstwo Sarmacji
System Ewidencji Gruntów
| Eldorat | Rada | Forum | Obecni! | Wniosek o grunt | Profil i pensja | Mapa | Emisje smogu | Ocena | Mennica | 3909 d.s.
Czy zamieściłeś dzisiaj co najmniej 10 wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii?
∑ 3
System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.