Księstwo SarmacjiStarosarmacjaKonsulat Sclavinii
System Ewidencji Gruntów
| Eldorat | Grodzisk | Obywatele | Sclavinia | Starosarmacja | Wszystkie prowincje | Obecni! | Profil | Mapa | Statystyki | Ocena
Czy zamieściłeś dzisiaj co najmniej 10 wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii?
∑ 0
Czy zamieściłeś dzisiaj co najmniej 10 wypowiedzi na forum Starosarmacji?
∑ 0
Czy zamieściłeś wczoraj co najmniej 10 wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii?
∑ 0
Czy zamieściłeś wczoraj co najmniej 10 wypowiedzi na forum Starosarmacji?
∑ 0
System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.