Konsulat SclaviniiKsięstwo Sarmacji
System Ewidencji Gruntów
| Eldorat | Obywatele | Forum | Obecni! | Wniosek o grunt | Profil | Mapa | Statystyki | Mennica | 4024 d.s.
System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków lokalnych.