Symbole Konsulatu Sclavinii

Herb Konsulatu Sclavinii

Od samego początku istnienia Sclavinii godłem jej był wspięty Jednorożec w błękitnym polu. Wzory herbu jednakże zmieniały się w miarę, jak Sclavinia przechodziła przez swoje kolejne inkarnacje. Obecny herb powstał na zlecenie Kapituły, krótko po uchwaleniu nowej konstytucji wiosną 2015 roku. Poprzedni był zbyt monarchiczny i pamiętał czasy Piotra II Grzegorza. Nowy jest konsularny, ostatecznokrucjatowy i w ogóle godzien epoki Tomasza Iwona Hugona.

 

Flaga Konsulatu Sclavinii

Kwiatanga jest symbolem multinacjonalizmu i metafaszyzmu — znakiem nowej Sclavinii, która eskaluje Ostateczną Krucjatę, pozostając najfajniejszą prowincją Księstwa Sarmacji. Dlatego wzięliśmy Kwiatangęna sztandary, czyniąc ją — obok Jednorożca — drugim emblematem Konsulatu. Gdyby Jednorożec miał szpony, mógłby trzymać Kwiatangę w szponach. Ale nie ma.

 

Hymn Konsulatu Sclavinii: Marsz Konsularny

 

Hymn Konsulatu Sclavinii: nieoficjalne słowa

Złoty wieniec chwały autorstwa Michała Augusta Staropodlaskiego, 21 marca 2008 roku ustanowiony hymnem narodowym Sclavini. Dowód na to, że trudno jest napisać dobry hymn. Że tekst ma niewiele sensu? Że nie wiadomo na jaką melodię śpiewać? Wyrugujcie z serc wątpliwości. Nie o sens tu chodzi, a o Uczucie do Ojczyzny. Czyż nie czujecie patriotycznego ukłucia w duszy, gdy rozbrzmiewają pierwsze takty Złotego wieńca? Czyż nie wzruszenie nie odbiera Wam umiejętności wokalnych? Otóż to. Skądinąd: podczas uroczystości państwowych utarł się zwyczaj swobodnego nucenia et cetera, et cetera na dowolną melodię. Kto by spamiętał te wszystkie zwrotki.

1. Bądź Sclavinio uwieńczona,
złotym wieńcem chwały.
Walczyć o to zawsze będzie,
Naród twój wspaniały!

Refren: Naprzód do boju,
w trudzie wielkim i znoju.
Z jednorożcem białym,
symbolem wspaniałym!

2. Chociaż nigdy dobre czasy,
Tobie nie służyły.
Jednak naród z mieczem w pasie,
Oddawał swe siły.

3. Demokrację ukochali,
wierni tobie ludzie.
Oddawali za Cię życie,
w pokorze i trudzie.