O Mennicy Eldorackiej

Zasady naczelne

Liczba monet wybitych w ramach emisji nie może przekroczyć dwukrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich, a liczba rozpoczętych emisji w miesiącu kalendarzowym — dwóch. Zwiększenie liczby monet w ramach emisji oraz ponowna emisja są zakazane. Monety stanowią własność ich nabywców, ich pozbawienie może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami prawa państwowego. Dyrektor Mennicy Eldorackiej, na wniosek otrzymany Pocztą Konną, wymienia monety na liberty po cenie nominalnej. 90% środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży monet na rynku pierwotnym oraz z opłat od przeniesienia własności monet na rynku wtórnym, pomniejszonych o wynagrodzenia dla pracowników mennicy, stanowi dochód Konsulatu Sclavinii.

Patronat Jego Książęcej Mości

Dyrektor Mennicy Eldorackiej

Helwetyk Romański zamieszkał w Sarmacji 25 maja 2002 r. Obecnie Marszałek Sejmu, Skarbnik Konsulatu Sclavinii i członek-rezydent Izby Obywatelskiej Konsulatu Sclavinii. Były Książę, Król Baridasu, Regent, Kanclerz, Marszałek Sejmu, Marszałek Izby Senatorskiej, Premier Gellonii i Starosarmacji, Pierwszy Asesor Sądu Koronnego, Podkanclerzy, Minister Poczt i Telegrafów, Minister Samorządu Terytorialnego, Prefekt Generalny, Podskarbi, Szef Urzędu Rady Ministrów, Wicemarszałek Sejmu, Wicemarszałek Izby Senatorskiej, Podprefekt Generalny, Zastępca Hetmana Wielkiego ds. Promocji i Informacji, sędzia Sądu Krajowego, asesor Sądu Koronnego, skarbny, radca Naczelnej Izby Architektury, prefekt Biura Analizy Nadużyć, prefekt Królestwa Baridasu, prefekt Gellonii i Starosarmacji, redaktor Dziennika Praw Księstwa Sarmacji, moderator listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji, moderator Forum Centralnego, sekretarz Dworu Książęcego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, radca Jego Książęcej Mości, radca książęcy, radca koronny, sekretarz stanu Rządu Jego Książęcej Mości, sekretarz stanu w Ministerstwie Systemów Informatycznych, członek Książęcej Komisji Wyborczej, sekretarz stanu ds. kultury Dworu Książęcego, sekretarz stanu ds. prawnych Dworu Książęcego, deputowany do Parlamentu Starosarmacji, przewodniczący Parlamentu Starosarmacji, Minister Finansów Starosarmacji, Wicepremier ds. Informacji Starosarmacji, Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji, stały reprezentant Gellonii i Starosarmacji w Królestwie Baridasu, Minister Robót Publicznych Terytorium Koronnego, sekretarz w Ministerstwie Infrastruktury Gellonii i Starosarmacji, Prezydent Książęcego Miasta Grodziska, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Senatorskiej, poseł, senator.

Księstwo Sarmacji

Herb Księstwa SarmacjiKonsulat Sclavinii jest częścią jednego z największych polskich państw wirtualnych, Księstwa Sarmacji. Czym są państwa wirtualne, zwane także mikronacjami? Musisz dowiedzieć się na własną rękę, nikt nie napisał takiego poradnika!

Wybijana moneta

Mennica w tej chwili nie wybija nowych monet.

Dyrekcja Mennicy Eldorackiej

Helwetyk Romański

Zamieszkał w Sarmacji 25 maja 2002 r. Obecnie Marszałek Sejmu i Skarbnik Konsulatu Sclavinii. Były Książę, Król Baridasu, Regent… Czytaj dalej »

Statystyki Mennicy Eldorackiej

18861 ₢ posiada Prokrust Zombiakov

15259 podbitych kart

522 wybite monety

92 monety wybił Helwetyk Romański

56 monet posiada Siergiusz Asketil