«

Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania tytułu naukowego
Konwent Akademii po przeprowadzeniu przewidzianych prawem procedur
nadaje Jego Książęcej Mości Piotrowi III Łukaszowi (A0004) tytuł naukowy
profesora inżyniera net.

(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
6 grudnia 2018 roku