«

Dz. Urz. Nr 5


Zarządzenie Rektora
z dnia 2 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia asystenta do Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niniejszym powołuję Januszka Pałasza (AG866)
na asystenta Wydziału Medycyny - Collegium Medicum.

prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
2 grudnia 2018 roku