«

Dz. Urz. Nr 2


Uchwała Konwentu Akademii z dnia 2 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Rektora Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Konwent Akademii, po przeprowadzeniu głosowania w dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2017 r., rekomenduje Konsulowi Sclavinii powołanie Marcelego de Bordeaux-Ossolińskiego na stanowisko Rektora Akademii.

Kadencja Rektora zgodnie z przepisami Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda (Dz. Urz. Nr 1 poz. 1) upływa po trzech miesiącach od chwili powołania na stanowisko.

(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
dr net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
p.o. Rektora Akademii Sclavińskiej
2 grudnia 2017 roku