«

Dz. Urz. Nr 5


Zarządzenie Rektora
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie odwołania asystenta Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niniejszym odwołuję Aleksandra van der Egvala (AG726)
ze stanowiska asystenta Wydziału Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych Akademii.

prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
29 czerwca 2018 roku