«

Dz. Urz. Nr 5


Zarządzenie Rektora
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie odwołania Naukowca Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Na podstawie przepisów art. 4 ust. 6 ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
o Akademii Sclavińskiej oraz w związku ze złożonymi w dniu 5 i 18 czerwca 2018 r. rezygnacjami
niniejszym odwołuję JKM Roberta Fryderyka (A0062) ze składu Konwentu Akademi Sclavińskiej.

prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
19 czerwca 2018 roku