«


Akt powołania Rektora I kadencji
10 grudnia 2017 roku