«

Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania tytułu naukowego
Konwent Akademii po przeprowadzeniu przewidzianych prawem procedur
nadaje Panu Aleksandrowi van der Egvalowi (AG726) tytuł naukowy
magistra net.

(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
8 czerwca 2018 roku