«

Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie nadania honorowego tytułu naukowego
Konwent Akademii po przeprowadzeniu przewidzianych prawem procedur nadaje
Jego Książęcej Wysokości Helwetykowi Romańskiemu (A0001)
honorowy tytuł naukowy doktora honoris causa net.

(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
17 maja 2018 roku