«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 5


Zarządzenie Rektora
z dnia 1 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia asystenta do Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niniejszym powołuję Aleksandra van der Egvala (AG726)
na asystenta Wydziału Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych.

prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
1 maja 2018 roku