«

Dz. Urz. Nr 2


Uchwała Konwentu Akademii z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia procedury wyborów Rektora Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Mając na uwadze usprawiedliwioną, ale nieokreśloną czasowo nieobecność Rektora -
dr net. Guedesa de Limy, a także konieczność pilnej realizacji obowiązków Naukowców,
wynikających z obowiązujących przepisów, Konwent Akademii po przeprowadzeniu głosowania
w dniach od 14 do 17 kwietnia 2018 r., wygasza II kadencję rektorską w Akademii Sclavińskiej
oraz niezwłocznie otwiera procedurę wyborów Rektora III kadencji.

wz. Przewodniczącego Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Naukowiec Akademii Sclavińskiej
17 kwietnia 2018 roku