«

Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie nadania tytułu naukowego
Konwent Akademii po przeprowadzeniu przewidzianych prawem procedur
nadaje Panu Ł.N. (A0004) tytuł naukowy
doktora inżyniera net.

(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
28 lutego 2018 roku