«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 5


Zarządzenie Rektora
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia asystenta do Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niniejszym powołuję Jihymeda Niezyda (AG541)
na asystenta Wydziału Nauk Przyrodniczych Akademii.

prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
19 grudnia 2017 roku