«

Dz. Urz. Nr 5


Zarządzenie Rektora
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie odwołania asystenta Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niniejszym odwołuję Jihymeda Niezyda (AG541)
ze stanowiska asystenta Wydziału Nauk Przyrodniczych Akademii.

prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
9 lutego 2018 roku