Sclaviński Instytut Historyczny

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości!”

Sclaviński Instytut Historyczny był instytucją publiczną, działającą według przepisów prawa stanowionego w Konsulacie Sclavinii, będącej prowincją Księstwa Sarmacji. Siedziba instytutu znajduje się w Mieście Stołecznym Eldorat. Tradycje instytutu sięgają 23 czerwca 2009 roku, kiedy to, jednostka ta została powołana do życia przez władze departamentu sclavińskiego w Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu. Głównym celem instytutu było gromadzenie i odpowiednie zabezpieczanie materiałów historycznych, dotyczących istnienia państwowości sclavińskiej. Instytut prowadził działalność edukacyjną, a w chwili obecnej jego działania kontynuuje Wydział Historii i Nauk Humanistycznych w Akademii Sclavińskiej.

 

Raporty z działalności Sclavińskiego Instytutu Historycznego

  1. Raport bieżący nr 1/2015 dot. Nowego Kotwicza i Jastrzębca z dnia 2 kwietnia 2015 r.
  2. Raport bieżący nr 2/2015 dot. aktualizacji archiwum z dnia 3 kwietnia 2015 r.
  3. Raport bieżący nr 3/2015 dot. aktualizacji archiwum z dnia 7 kwietnia 2015 r.
  4. Raport bieżący nr 4/2015 dot. aktualizacji archiwum z dnia 25 kwietnia 2015 r.
  5. Raport bieżący nr 5/2015 dot. aktualizacji archiwum z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  6. Raport bieżący nr 6/2015 dot. aktualizacji archiwum z dnia 01 maja 2015 r.
  7. Raport bieżący nr 7/2016 dot. aktualizacji archiwum z dnia 23 lipca 2016 r.
  8. Raport bieżący nr 8/2016 dot. aktualizacji archiwum z dnia 25 lipca 2016 r.