Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda


Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda to młoda uczelnia wyższa, ale jedna z najnowocześniejszych i chyba najaktywniejsza w całym mikroświecie. Powstała z przekształcenia publicznych jednostek organizacyjnych Konsulatu Sclavinii – Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz Sclavińskiego Instytutu Historycznego. Uczelnia prowadzi multidyscyplinarne badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne, umożliwia zdobycie tytułu naukowego oraz przyznaje honorowe tytuły naukowe. Akademia opiekuje się Aleją Zasłużonych Konsulatu Sclavinii oraz Książnicą Sclavińską.

Akademia funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej oraz Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. W skład Akademii wchodzą – Rektor Akademii oraz Naukowcy.

 


ul. Naukowa 1/5
Eldorat, Sclavinia

www.as.sarmacja.org