Aleja Zasłużonych

Aleja Zasłużonych powołana została do życia na mocy Ustawy o Sclavińskim Instytucie Historycznym z dnia 3 sierpnia 2016 roku. Jej celem jest skupianie życiorysów i informacji o osobach, które w sposób szczególny wpłynęły na rozwój państwowości sclavińskiej. Aleja Zasłużonych znajduje się w stolicy Konsulatu Sclavinii – mieście Eldorat. Jest to miejsce elitarne, które kultywuje tradycje dawnej Alei Zasłużonych, zlokalizowanej w Nowym Kotwiczu. Upamiętnienie w tym szczególnym miejscu jest jednym z najważniejszych zaszczytów, jakie mieszkaniec Konsulatu Sclavinii może otrzymać.

Członkowie Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii:

m_A9967.gif Michał August Staropodlaski
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Hrabia Księstwa Sarmacji. Ostatni prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej przed proklamacją Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu. Poseł na Sejm VII kadencji od 05 maja do 12 lipca 2008 roku. Poseł na Sejm VIII kadencji od 20 sierpnia do 29 września 2008 roku. Marszałek – Premier Rzeczpospolitej Sclavińskiej od 20 sierpnia do 29 września 2008 roku i ponownie od 03 października do 09 listopada 2008 roku. Minister Oświaty w rządzie Stanisława Gertalda i Piotra Cetnarowicza od 19 kwietnia do 22 lipca 2008 roku. Minister Kultury w rządzie Mateusza Iontza od 10 października 2008 roku. Michał August Staropodlaski jest posiadaczem tytułów szlacheckich Księstwa Sarmacji, nabytych kolejno: kawaler – 25 maj 2008 roku, baron – 26 maj 2009 roku. Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami, Krzyżem Brązowym Orderu Wolności, Medalem Koronacyjnym Michała Feliksa oraz Medalem Koronacyjnym Daniela Łukasza. Autor historycznego hymnu Rzeczpospolitej Sclavińskiej, pt. „Złoty wieniec chwały”. Jeden z założycieli Zakonu Strażników Jednorożca. Wybitny poeta, patriota, mąż stanu.

 


 

m_A9160.gif Mustafa Owski
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Baronet Księstwa Sarmacji. Wcześniej znany jako Mustafa Kalashnikov. Poseł na Sejm IV kadencji od 29 października do 28 grudnia 2007 roku. Poseł na Sejm V kadencji od 29 grudnia 2007 do 03 marca 2008 roku. Marszałek – Premier od 04 lutego do 08 lutego 2008. Poseł na Sejm VII kadencji od 05 maja do 12 lipca 2008 roku. Poseł na Sejm VIII kadencji od 12 lipca do 29 września 2008 roku. Minister Stanu w rządzie Michała Stoyałowskiego, Guedesa de Limy oraz Mateusza Iontza od lipca 2007 do 06 lutego 2008 roku. Minister Administracji i Skarbu w III rządzie Mateusza Iontza od 10 października 2008 roku. Minister Skarbu w rządzie A. Nowaka od 20 marca do 09 kwietnia 2008 roku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Guedesa de Limy od 22 lipca do 27 sierpnia 2008 roku. Kawaler Księstwa Sarmacji od 05 listopada 2007 roku. Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami, Złotym Medalem Zasługi, Medalem Koronacyjnym Michała Feliksa oraz Medalem Koronacyjnym Daniela Łukasza. Wieloletni trener reprezentacji Sclavinii w piłce nożnej. Były członek Radykalnego Ugrupowania Zmian w Państwie oraz Unii Centro – Demokratycznej.

 


 

m_A9149.gif Mateusz von Lichtenstein-Iontz
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Markiz Księstwa Sarmacji. Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej od 11 października 2007 roku do 20 kwietnia 2008 roku oraz następnie od 09 listopada 2008 do lutego 2009 roku. Poseł na Sejm II kadencji od 06 czerwca do 16 sierpnia 2007 roku. Poseł na Sejm VII kadencji od 05 maja do 12 sierpnia 2008 roku. Minister Oświaty w I rządzie Guedesa de Limy od 07 sierpnia do 12 października 2007 roku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w III rządzie Guedesa de Limy i obu rządach Michała Staropodlaskiego od 27 sierpnia do 10 listopada 2008 roku. Minister Skarbu w rządach Stanisława Gertalda i Piotra Cetnarowicza od 23 kwietnia do 22 sierpnia 2008 roku. Świadek w procesie beatyfikacyjnym JKM Daniela Łukasza. Poseł Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji XXIV kadencji. Marszałek Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji XXIV kadencji. Hrabia Księstwa Sarmacji od 13 października 2009 roku. Wcześniej kawaler, baronet oraz wicehrabia. Odznaczony Medalem Odrodzenia Księstwa Sarmacji, Brązowym Medalem za długoletnią służbę, Medalem Koronacyjnym z Mitrą JKM Michała Feliksa oraz Medalem Koronacyjnym JKM Daniela Łukasza. Wybitny Sclavińczyk, autor demokratycznego przewrotu z października 2007 roku.

 


 

21e7RKpb.png Izaak Amadej
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

wcześniej Erazm Efeski. Jeden z czwórki Ojców Założycieli Królestwa Sclavinii 12 marca 2007 roku. Wybitny ekonom. Twórca pierwszego w historii Banku Sclavińskiego. Minister Skarbu w rządzie Michała Stoyałowskiego od 17 maja do 12 sierpnia 2007 roku. Poseł na Sejm I kadencji od 18 maja do 06 czerwca 2007 roku z ramienia Partii Republikańskiej. Honorowy członek Partii Obywatelsko – Patriotycznej na przełomie września i października 2007 roku. Autor pierwszej w historii oficjalnej strony internetowej Rzeczpospolitej Sclavińskiej. Zagorzały zwolennik inkorporacji Rzeczpospolitej Sclavińskiej do Korony Księstwa Sarmacji. Trwale nieaktywny. Poparł proklamację Królestwa Sclavińskiego w marcu 2011 roku.

 


 

m_A9121.png Guedes de Lima
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Wicehrabia Księstwa Sarmacji. Jeden z czwórki Ojców Założycieli Królestwa Sclavinii 12 marca 2007 roku. Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej od 12 maja do 11 października 2007 roku. Wcześniej Minister Spraw Zagranicznych w Rządzie Michała Stoyałowskiego. Inicjator traktatu inkorporacyjnego do Księstwa Sarmacji z 16 lipca 2007 roku. Od 12 lipca do 20 sierpnia 2008 r. Marszałek-Premier w Sejmie VIII kadencji. Minister Skarbu w rządzie Aleksandra Nowaka od 04 do 20 marca 2008 r. Założyciel Sclavińskiego Instytutu Historycznego. Poparł proklamację Królestwa Sclavińskiego w marcu 2011 roku. Późniejszy Konsul. Twórca Społecznego Komitetu Odbudowy Sclavinii. Inicjator powrotu Sclavinii na łono Księstwa Sarmacji. Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Medalem Koronacyjnym JKM Daniela Łukasza, Medalem Koronacyjnym JKM Michała Feliksa oraz Sclavińskim Brązowym Medalem Dziedzictwa. Mecenas kultury.

 


 

m_A9884.gif Jan Dmowski y Potocki
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Kawaler Księstwa Sarmacji. Wirtualny syn Emila Potockiego y Bahamonde. Odznaczony Krzyżem Zasługi (II st.) oraz Medalem Koronacyjnym JKM Michała Feliksa. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Sclavińskiej V i X kadencji (od 29.10.2007 do 04.02.2008 i od 09.11.208 do 03.03.2009). Dwukrotny Prezydent Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu (od 03.09.2009 do 05.12.2009 i od 28.03.2010 do 18.12.2010). Poseł IV kadencji Izby Narodów Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu (od 09.11.2008 do 03.03.2009). Lider Frontu Prawicy. Poparł proklamację Królestwa Sclavińskiego w marcu 2011 roku. Zwolennik późniejszego powrotu Sclavinii do Korony Księstwa Sarmacji w listopadzie 2011 roku.

 


 

21e7RKpb.png Michał Stoyałowski
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Założyciel Królestwa Sclavinii w dniu 12 marca 2007 roku. Jej pierwszy król. Jeden z czwórki Ojców Założycieli i pierwszy prezydent odrodzonej Rzeczpospolitej Sclavińskiej. Funkcję tą pełni od 12 maja 2007 roku do 7 sierpnia 2007 roku. Obywatel Wirtualnej Rzeczypospolitej i Rzeczypospolitej Narodów. Inicjator obozu reformatorskiego. Twórca podstaw prawa krajowego, w tym pierwszej konstytucji sclavińskiej. Założyciel sclavińskiej frakcji konserwatywnej – Partii Republikańskiej, później przekształconej w Partię Konserwatywną.

 


 

21e7RKpb.png Stanisław Gertald
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Baron Księstwa Sarmacji. Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Złotym Medalem Zasługi (I st.), Medalem Koronacyjnym Daniela Łukasz oraz Medalem Koronacyjnym Michała Feliksa. Redaktor Naczelny „Naszej Rzeczpospolitej”. Mecenas Kultury. Twórca Historii Rzeczpospolitej Sclavińskiej. Czołowy działacz „demokratycznej rewolucji październikowej”. Dwukrotny Marszałek-Premier Rzeczpospolitej Sclavińskiej i Minister Oświaty w rządach Mateusza von Lichtensteina-Iontza i Piotra von Thorn-Cetnarovicha. Poseł na Sejm IV, VI, VII, IX i X kadencji. Dyrektor Sclavińskiej Agencji Informacyjnej. Prezes SclavHistoriaClub. Rektor Uniwersytetu Sclavińskiego w Eldoracie. Trwale nieaktywny. Wybitny poeta, patriota, mąż stanu.

 


 

m_A9211.gif Aaron Rozman von Lichtenstein
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Hrabia Księstwa Sarmacji. Odznaczony Orderem Wolności – Krzyżem Złotym (I kl.), Orderem Wolności – Krzyżem Brązowym (kl. III), Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Złotym Medalem Zasługi (I st.), Medalem Nadwyżki, Brązowym Medalem Gloriosae Memoriae (III st.), Medalem Koronacyjnym JKM Daniela Łukasza, Medalem Koronacyjnym JKM Michała Feliksa, Medalem Koronacyjnym Srebrnym z Mitrą JKM Tomasza Ivo Hugo. Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej (od 20.04.2008 do 02.08.2008). Minister Oświaty Rzeczpospolitej Sclavińskiej (od 09.04.2008 do 19.04.2008). Minister Skarbu Rzeczpospolitej Sclavińskiej (od 20.08.2007 do 08.09.2007 i od 12.10.2007 do 04.03.2008). Poseł Sejmu Sclavińskiego. Mecenas Kultury.

 


 

m_AE815.jpg Michał Jerzy Hass
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Vladimir von Hochenhauser – Hrabia Księstwa Sarmacji. Odznaczony Orderem Wolności – Krzyżem Złotym (I kl.), Orderem Wolności – Krzyżem Brązowym (kl. III), Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Złotym Medalem Zasługi (I st.), Medalem Nadwyżki, Brązowym Medalem Gloriosae Memoriae (III st.), Medalem Koronacyjnym JKM Daniela Łukasza, Medalem Koronacyjnym JKM Michała Feliksa, Medalem Koronacyjnym Srebrnym z Mitrą JKM Tomasza Ivo Hugo. Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej (od 20.04.2008 do 02.08.2008). Minister Oświaty Rzeczpospolitej Sclavińskiej (od 09.04.2008 do 19.04.2008). Minister Skarbu Rzeczpospolitej Sclavińskiej (od 20.08.2007 do 08.09.2007 i od 12.10.2007 do 04.03.2008). Poseł Sejmu Sclavińskiego. Mecenas Kultury.

 


 

m_A9509.gif Piotr von Thorn-Cetnarovich
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Wicehrabia Księstwa Sarmacji. Regent Księstwa Sarmacji. Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej od 02 sierpnia 2008 do 09 listopada 2008 roku. Marszałek-Premier w Sejmie VII kadencji (05 maj – 12 lipiec 2008). Prezes Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej. Odznaczony Orderem Wolności – Krzyżem Brązowym (kl. III), Złotym Medalem Zasługi (kl. I), Medalem Koronacyjnym JKM Daniela Łukasza, Medalem Koronacyjnym JKM Michała Feliksa oraz Medalem Koronacyjnym JKM Piotra II Grzegorza. Patriota. Mąż stanu. Mecenas kultury.

 


 

m_AE461.png Młynek Kawowy
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

PRZYWÓDCA – Znany również jako Havelock Jaskoviakus. Markiz Księstwa Sarmacji. Starszy marynarz rezerwy Książęcych Sił Zbrojnych. PRZYWÓDCA Ostatecznej Krucjaty. Odznaczony Medalem Koronacyjnym (Złotym z Mitrą) JKM Tomasza Ivo Hugo, Sclavińskim Brązowym Medalem Aktywności, Medalem Rocznicowym Złotym, Medalem Ofiarodawców Sarmacji, Złotym Medalem Orderu Czerwonej Podwiązki, Złotym Medalem Orderu Awangardy, Srebrnym Medalem Orderu Prawa.

 


 

m_none.jpg Ludwik Tomović
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Baron Księstwa Sarmacji, Poseł Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji XLVI i XLVIII kadencji. Pierwszy i jedyny Naczelnik Krasnegostoku. Trener LKS Krasnystok. Selekcjoner Wielonarodowej Kadry Sclavinii. Dwukrotnie odznaczony Brązowym Medalem Odolana Zwitariusza, dwukrotnie odznaczony Srebrnym Medalem Odolana Zwitariusza. Odznaczony Złotym Medalem Orderu Awangardy, Srebrnym Medalem Orderu Czerwonej Podwiązki, Srebrnym Medalem Orderu Biurokratów, Brązowym Medalem Orderu Awangardy, Brązowym Medalem Orderu Ognia, Brązowym Medalem Orderu Awangardy, Brązowym Medalem Orderu Pióra. Założyciel Krasnegostoku.

 


 

m_none.jpg Malcher Estery Naw
Członek Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii

Baronet Księstwa Sarmacji. Pochodzi z Wielkiej Polondii, do Księstwa Sarmacji zawitał 20 kwietnia 2015 angażując się w życie Konsulatu Sclavinii. W przeszłości pełnił funkcje radcy stanu ds. finansów, redaktora i satyryka piszącego dla Głosu Sclavinii; w konflikcie ekologów z betonistami stanął po stronie tych pierwszych. Przez ponad pół roku pozostawał członkiem Kapituły Konsulatu Sclavinii. Animator kultury i postać barwna, inicjator akcji-instytucji Pro Sclavinis. Członek Prezydium Rady Konsulatu Sclavinii. Odznaczony Brązowym Medalem Orderu Awangardy.