Instytucje i inicjatywy

Agencje prasowe

Głos Sclavinii jest oficjalną agencją prasową Konsulatu Sclavinii, stanowiącą jego własność. Ordo Sclaviniae jest prywatną gazetą poruszającą wątki z zakresu kultury i polityki lokalnej, uzupełniającą działalność oficjalnego Głosu Sclavinii. Materiały zamieszczane w agencjach są publikowane w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji.

Mennica Eldoracka

Mennica Eldoracka emituje srebrne kolekcjonerskie liberty w limitowanych edycjach. W mennicy mogą pracować, do dwóch razy dziennie, wszystkie Sarmatki i wszyscy Sarmaci, jednakże premia do wynagrodzenia przysługuje z tytułu aktywności na forum Konsulatu Sclavinii. Ponadto, 90% dochodu instytucji przekazywane jest na rzecz prowincji.

Republika Scholandzka

Sclavinia jest tak wielokulturowa, że ma w swoich szeregach nawet autonomiczną Republikę Scholandzką, prawdziwszą niż sama Scholandia. Na jej czele stoi Wielki Armin, Gauleiter Kakulski, najbardziej znany Scholandczyk w Sarmacji. Jeśli chcesz poczuć klimat Scholandii, nie musisz lecieć do Scholopolis. Odwiedź Sclavinię.

Sclaviński Instytut Historyczny

Sclaviński Instytut Historyczny spisywał i archiwizował historię Sclavinii. Włączony w struktury Akademii Sclavińskiej, aktualnie jego zadania realizuje Wydział Historii i Nauk Humanistycznych.

Sclaviński Związek Piłki Nożnej

W mikroświecie rozgrywki w piłce nożnej są rozgrywane w systemie Xpert Eleven. I Sclavinia posiada swój związek, zrzeszony w Międzymikronacyjnej Unii Piłkarskiej oraz reprezentację, której można kibicować na v-mundialu. Obecnie jej trenerem jest Wincenty Wałachowski.

Korpus Ekspedycyjny Ostatecznej Krucjaty

Czyli Waffen-OK. Milicja Konsulatu Sclavinii, przeznaczoną do zwalczania niepokojów społecznych, wrogów zewnętrznych, a także zapewniającą bezpieczeństwo urzędowi konsularnemu i całej prowincji. Prawdopodobnie jedyna w świecie armia składająca się z samych oficerów. Pieczę nad Waffen-OK sprawuje PRZYWÓDCA.